Det for leder / Sådan søges tilskud
 

Sådan søger du

Udarbejdet 2-11-2014

  1. Ansvarlig søger støtte fra Ung Mosaik via Ung Mosaiks hjemmeside ved årets start eller senere.
  2. Ansvarlig modtager mail fra Ung Mosaik, som bekræfter, at der er søgt (ansøgning er endnu ikke godkendt). 
  3. Ansvarlig modtager afregningsskema på mail fra Ung Mosaik når ansøgningen er godkendt. Denne mail videresendes til kassereren.
  4. Kassereren sender et afregningsskema til ansvarlig. Dette skema kan udfyldes på PC-eren.
  5. Arrangementet afholdes. Ansvarlig udfylder skemaer til honorar kørsel og lokaletimer, får dem underskrevet og afleverer dem til kassereren.
  6. Kassereren betaler gæstetaler/regninger indenfor 8 dage.
  7. Ansvarlig udfylder Ung Mosaiks afrapporteringsskema indenfor 8 dage og sender det til kassereren.
  8. Kassereren sender afregningsskemaet og kopier af udgifter (bilag) til Ung Mosaik indenfor 30 dage efter at have modtaget dem.
  9. Kassereren sender opgørelse over indtægter og udgifter til ansvarlig indenfor 30 dage til orientering.

 

 

Kontakt: Thisted PBU  | thistedpbu@gmail.com