Børnekirken er for alle børn fra 3 år og til 11-12 år. Vi mødes hver søndag i Pinsekirken fra ca. 10:30-12:00 på Tilstedvej 20, 7700 Thisted. Børnekirkens lokaler ligger ovenpå over forhallen, og du kan bare følge strømmen af børn, der går derop ca. 10.45
Ledere af Børnekirken:
Mikael Kristiansen, 2147 4676
 

Børnekirken

Når vi mødes i Børnekirken, starter vi med en fælles samling for alle børn, hvor vi synger lovsange, samler penge ind til børnekirkens fadderskabsbarn i Tanzania, laver lidt skæg og ballade måske, og får en forfriskning. Herefter inddeles børnene i to aldersgrupper; 3 år til og med 0. klasse og 1. klasse og opefter. Her vil der være en andagt og lidt opfølgning på denne i form af leg, bevægelse, sang, noget kreativt eller alt muligt andet. 
I Børnekirken forsøger vi at gøre det sjovt og rart for alle, og børnene kan komme lige som de er.
 
 
Indimellem har vi besøg af f.eks. en medarbejder fra Børn og Tro, som står for 1½ times program sammen med børnene. De dage er det ekstra spændende at komme i børnekirke. Der ud over har vi en årlig udflugt for børnene og deres familier, hvor vi allesammen nyder fællesskabet. Somme tider har vi familiegudstjenester eller andre arrangementer, hvor der særligt er tænkt på børnene.
Kontakt: Thisted PBU  | thistedpbu@gmail.com