Det for leder / Retningslinjer ved køb

Retningslinier for køb til aktiviteter i Thisted PBU

Udarbejdet 1-11-2014

  1. En faktura/ordre skal altid være udstedt til Thisted PBU (ellers kan vi ikke få tilskud). Faktura må ikke være udstedt/skrevet til Pinsekirken eller en privatperson.
  2. Kvitteringer afleveres til kassereren med påført navn på køberen og navn på aktivitet (f.eks. "LIGHT, hoppefest" eller "UCG, opstarts aften").
  3. Kvitteringer, der ønskes refunderet, skal desuden påføres navn på beløbsmodtageren, registrerings nr. og konto nr., som pengene kan overføres til. (kontonr. kun første gang, derefter er oplysningen registreret)
  4. Ved aktivitet, hvor der søges PBU om tilskud, og der købes på kontokort, skal kassebonen afleveres til kassereren med navn på køberen og navn på aktivitet (f.eks. "LIGHT, opstarts aften"). Man kan max. købe for 4.000 kr. pr. måned på kontokortet.
  5. Aconto/forud beløb udbetales maximalt 1000 kr., til større aktiviteter og rejser dog højere beløb. Kvitteringer skal retur til kassereren hurtigst muligt, dog senest til årsskiftet.
  6. Ved køb, renovering af lokaler, investering mm. hvor beløbet er over 4.000 kr. skal man have en godkendelse før man går i gang! Det er Andreas Kokkenborg eller kassereren, der giver godkendelsen.
  7. Foreningen har dankort. Har I brug for at betale med dankort (køb på nettet), så kontakt kassereren.
  8. Foreningen har CVR/SE nr. (Foreningens virksomheds nr.) Dette nr. er kun aktuelt ved visse former for køb - du vil så blive bedt om at oplyse det. Kontakt kassereren.

Evt. andre fakturaer/regninger sendes til

Thisted PBU

Tilstedvej 20

7700 Thisted

Mail adr. thistedpbu@gmail.com

Web. adr. www.thistedpbu.dk

 

Kontakt: Thisted PBU  | thistedpbu@gmail.com