Kære leder/hjælper i Thisted PBU

Grunden til følgende retningslinier er at gøre arbejdet lettere for alle angående penge i foreningen. Retningslinierne bør følges.

Har du spørgsmål, kontakt endelig Kassereren.

Retningslinjer for køb til aktiviteter i Thisted PBU. Klik her.

Procedure i forbindelse med udadvendte arrangementer i Thisted PBU, hvortil der søges tilskud fra Ung Mosaik. Klik her.

Til nye ledere og hjælpere i Thisted PBU ”Rettigheder og pligter”. Klik her.

Kassereren
 
v/ Martin Kvist Sørensen,
Islandsvej 8,
7700 Thisted
tlf. 2618 9847

E-mail thistedpbu@gmail.com
Kontakt: Thisted PBU  | thistedpbu@gmail.com