Det for leder / Leder og hjælper

Ledere og hjælpere i Thisted PBU


Udarbejdet 10-1202016

Kære leder/hjælper i Thisted PBU

Uden din indsats var der intet børne- og ungdomsarbejde. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at lette dit arbejde.

For at holde styr på dinne oplysninger, samt kunne give tilskud til kurser. Derfor har vi brug for en ledererklæring (Klik her).

I dag er der lovpligtige krav til folk, som arbejder med børn og unge under 15 år (fordi der findes voksne som misbruger mindreårige). Kravene gælder alle ledere, faste hjælpere samt bestyrelsen.
- Foreningen skal have en samværspolitik (Klik her): retningslinjer for, hvordan vi ledere er sammen med børnene. Et eksemplar skal underskrives og afleveres til Thisted PBU's ledelse, et andet eksemplar beholder lederen/hjælperen.
- Foreningen skal også have en børneattest. Det foregår elektronisk over nettet ved at lederasvarlig ansøger politiet om børneattesten. Derefter vil der komme en henvendelse i din E-boks fra rigspolitiet om at de har brug for din tilladelse til at indhente oplysninger om dig (kontrollere, at du har en ren attest). Du giver tilladelsen og vi får svar tilbage i Thisted PBU's E-boks. Børneattesten gemmes i foreningens E-boks. Derfor skal vi bruge dit cpr.

Til ledere og hjælpere, kan vi tilbyde:
- Kurser i Danmark og udlandet (begrenset). Danmark dækkes 100 % af udgifterne. Udlandet kan der være en mindre egenbetaling. Husk kvitteringer på rejseudgifter, deltagergebyrer, indkvartering og forplejning/mad. Tænk billigst muligt.

Kontakt lederansvarlig eller kassereren mindst 14 dage før kurset afholdes, da vi søger tilskud. For at få tilskud skal du aflevere en kursusplan til kassereren.

Efter kursets afholdelse afleverer du dokumentation/bilag for udgifter samt køreseddel (kvittering for kørsel) Klik her. De afleveres til kassereren sammen med afrapoteringsskema til PBU, som indsender det til PBU som giver tilskudet.

Er der spørgsmål til dette, er du meget velkommen til at kontakte Kasseren eller lederansvarlig.

Kontakt: Thisted PBU  | thistedpbu@gmail.com